Cykl szkoleń pirotechnicznych

„Nie zawsze Apollo napina łuk”


Horacy

W W11TC poza kompleksowo opracowanym programem szkoleń i kursów, jest unikatowa na skalę światową możliwość ćwiczeń na rzeczywistych środkach bojowych, środkach pozoracji pola walki, profesjonalnych materiałach wybuchowych, specjalistycznych ładunkach wybuchowych i środkach minersko zaporowych. Ćwiczenia odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Możliwością neutralizacji bojowych pocisków, bomb czy amunicji poszczycić się może tylko kilka krajów na świecie.

Ośrodek szkolenia W11TC zapewnia doświadczonych instruktorów, bazę szkoleniową potrafiącą sprostać potrzebom najbardziej wymagających Klientów, a scenariusze działania są zawsze dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. W pełni wyposażone sale wykładowe zapewniają wszelkie pomoce dydaktyczne – od rzutnika multimedialnego począwszy, po przekroje środków bojowych skończywszy. Do pracy na środkach bojowych do dyspozycji Klientom oddajemy poligon, gdzie znajdują się ośrodki:

Do pracy na środkach bojowych do dyspozycji Klientom oddajemy poligon, gdzie znajdują się ośrodki:

  • prowadzenia prac minerskich – możliwość praktycznego sporządzania, detonowania ładunków wybuchowych, wykonywania niszczeń różnego rodzaju konstrukcji oraz neutralizacja środków bojowych
  • „Breacherski” – zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, gdzie prowadzone są zajęcia, w trakcji których kursanci szkolą się z wykonywania wejść do obiektów różnymi metodami (mechaniczne, termiczne, wybuchowe), wszystko na maksymalnie skróconych odległościach
  • C-IED (przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym), na którym żołnierze i funkcjonariusze trenują procedury rozpoznania, procedury na wypadek wykrycia, detonacji oraz procedury pooperacyjne (zabezpieczenie terenu, śledztwo powybuchowe)

Program pirotechniczny W11TC dostarcza wiedzę na różnych poziomach w zależności od zakresu wyszkolenia jak i wymagań Klientów.

Szkolenie C-IED

Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu wiedzy na temat budowy, zasady działania, podziału improwizowanych urządzeń wybuchowych IED, sposobów inicjowania, TTP’s przeciwnika oraz ich identyfikacji. Ponadto Kursanci zapoznają się z podstawowymi procedurami rozpoznania, zachowania na wypadek podejrzenia występowania jak i procedurami po wybuchu IED – zarówno pieszo, jak i na pojazdach.

Szkolenie IEDD (Improvised Explosive Device Disposal) – neutralizacja IED

Szkolenie ukierunkowane jest na personel EOD (specjalistów EOD, zespoły rozminowania oraz sekcje/grupy minersko-pirotechniczne), który poszerza swoją wiedzę o zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Techniki ręczne, szkolenie z elektroniki oraz techniki hakowo-linowe. Szkolenie oparte o scenariusze zbliżone do rzeczywistych, na w pełni sprawnych urządzeniach imitujących detonację ładunku wybuchowego.

Szkolenie HME (Homemade Explosives) – materiały domowej produkcji

Szkolenie obejmuje zakres wiedzy z dziadziny materiałów wybuchowych domowej roboty HME. Kursanci w trakcie szkolenia zdobywają wiadomości o prekursorach, podziale HME, zaznajamiani są z warunkami bezpieczeństwa podczas rozpoznania laboratoriów oraz ich neutralizacji
W zależności od potrzeb Klienta istnieje możliwość przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia i wkomponowania każdego z działów w scenariusz tak, aby w jak najbardziej wierny sposób odwzorować rzeczywiste warunki, z jakimi muszą się zmierzyć w trakcie wykonywania zadań.

Szkolenie z posługiwania się materiałami wybuchowymi:

Poziom I podstawowy – w trakcie szkolenia podstawowego Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu warunków bezpieczeństwa, zjawisk wybuchu, sposobów inicjowania wybuchu oraz wykonywania niszczeń różnych konstrukcji.
Poziom II średni – wymagana jest wiedza z zakresu podstawowego, gdzie następuje kontynuacja i poszerzenie zakresu wiedzy o wykonywanie sieci wybuchowych, niszczenie konstrukcji ładunkami tnącymi.
Poziom III zaawansowany – wymagany jest zakres wiedzy z poziomu podstawowego oraz średniego, poszerzający tę wiedzę o wiadomości z zakresu niszczenia amunicji konwencjonalnej. Tutaj Kursanci mają możliwość detonowania rzeczywistych środków bojowych.

Kurs „Breacherski” z wykonywania przejść

Poziom I. Mechaniczne/termiczne – Kursanci szkolą się w zakresie wykonywania przejść metodami mechanicznymi oraz strzelby. W czasie szkolenia zdobywają wiedzę teoretyczną i przede wszystkim praktyczną w wykonywaniu przejść w drzwiach, oknach, czy ścianach przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Poziom II. Wybuchowe poziom BASIC – Kursanci zdobywają wiedzę z zakresu budowy konstrukcji niszczonych oraz wykonywania podstawowych ładunków wybuchowych wykorzystywanych do wykonywania przejść w drzwiach i oknach.
Poziom III. Wybuchowe poziom INTERMEDIATE – Kursanci pogłębiają wiedzę z zakresu budowy konstrukcji niszczonych oraz wykonywania podstawowych ładunków wykorzystywanych do wykonywania przejść w drzwiach i oknach poszerzoną o wykorzystanie specjalistycznych ładunków wybuchowych na drzwiach i oknach o podwyższonej klasie odporności.
Poziom IV. Wybuchowe poziom MASTER – Zakres szkolenia przeznaczony dla doświadczonych pirotechników skupiający się na wykonywaniu przejść w ścianach i stropach przy użyciu materiałów wybuchowych. W zależności od potrzeb Klienta istnieje możliwość przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia i wkomponowania każdego z działów w scenariusz tak, aby w jak najbardziej wierny sposób odwzorować rzeczywiste warunki, z jakimi musiałyby się one zmierzyć w trakcie wykonywania zadań.

Chcesz wiedzieć więcej? zadzwoń
+32 353 93 92
lub napisz na training@works11.com

Cykl szkoleń pirotechnicznych 1
Cykl szkoleń pirotechnicznych 2
Cykl szkoleń pirotechnicznych 3
Cykl szkoleń pirotechnicznych 4
Cykl szkoleń pirotechnicznych 5
Cykl szkoleń pirotechnicznych 6
Cykl szkoleń pirotechnicznych 7
Cykl szkoleń pirotechnicznych 8

Kadry

Works 11 Training Center to zespół doświadczonych specjalistów, byłych operatorów jednostek specjalnych wojska, policji, innych służb mundurowych, straży pożarnej i służb ratowniczych, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Wyspecjalizowanych w strzelectwie, taktyce, ratownictwie i w szeroko pojętej dziedzinie pirotechnicznej. Wiedza i doświadczenie eksperckie oraz doświadczenie praktyczne naszej kadry instruktorskiej to owoc kilkudziesięciu lat służby podczas realizacji zadań o najwyższym stopniu złożoności w kraju i za granicą. Doświadczenie poparte jest wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach na całym świecie.

Infrastruktura Szkoleniowa

Works 11 Training Center dysponuje obiektami szkoleniowymi - w tym salami wykładowymi, strzelnicami wyposażonymi w pomoce naukowe takie jak broń, amunicja, ładunki wybuchowe oraz ich imitatory i przekroje broni i amunicji każdego typu. Dzięki współpracy z partnerami takimi jak WITU, WITPiS i innymi mamy dostęp do bazy poligonowej i jesteśmy w stanie zabezpieczyć proces szkolenia logistycznie w najnowszą technikę uzbrojenia i wyposażenia. Kładziemy nacisk na dogłębne poznanie techniki, która stanowi Twoje uzbrojenie.