Komercyjny kompleksowy kurs strzelecki

„Nauczymy Cię praktycznego posługiwania się bronią palną w realnych sytuacjach!”

Szkolenie ogniowe – istotą szkolenia jest nauczenie procedur bezpieczeństwa, czynności manualnych, wypracowanie celności. Stanowi to podstawowy zestaw umiejętności będących fundamentem przyszłego strzelca. Kładziemy nacisk na połączenie wiedzy z zakresu budowy i współdziałania części Twojej broni, umiejętności odpowiedniej konserwacji, doboru i konfiguracji wyposażenia z solidnymi podstawami strzelectwa.

Kurs strzelecki – dedykowany jest dla osób które chcą pogłębić swoją wiedze na temat strzelectwa bojowego, nie jest to strzelectwo sportowe, choć niektóre elementy mogą być z nim wzajemnie wymienne. Uczymy świadomego posługiwania się uzbrojeniem podstawowym i rezerwowym od dystansu walki w bliskim kontakcie do maksymalnego skutecznego zasięgu Twojej broni. Kładziemy nacisk na umiejętności manualnego posługiwania się bronią, zrozumienia zasady działania z wiedzą na temat balistyki, skutecznego zasięgu broni. Na realizację kursu wymagany jest duży limit amunicji.

Kurs realizowany jest w kilku etapach. W celu opanowania i utrwalenia umiejętności zasadny jest udział i pozytywne ukończenie poszczególnych etapów szkolenia.

Instruktorzy W11 TC są byłymi żołnierzami jednostek specjalnych wojska, policji i Straży Granicznej, posiadają wiedzę nabytą podczas szkoleń z najlepszymi jednostkami na świecie oraz doświadczenie nabyte w realnej walce. Legitymują się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń strzeleckich ze wszystkich rodzajów broni oraz są przeszkoleni z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs realizowany jest w grupach od 2 do max 6 osób, z własną bronią i oporządzeniem. W sytuacjach szczególnych jest możliwość wypożyczenia broni oraz sprzętu i wyposażenia.

W11TC zapewnia sobie prawo wstępnej weryfikacji kandydatów.

Chcesz wiedzieć więcej? zadzwoń
+32 353 93 92
lub napisz na training@works11.com

Komercyjny kompleksowy kurs strzelecki 1

Kadry

Works 11 Training Center to zespół doświadczonych specjalistów, byłych operatorów jednostek specjalnych wojska, policji, innych służb mundurowych, straży pożarnej i służb ratowniczych, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Wyspecjalizowanych w strzelectwie, taktyce, ratownictwie i w szeroko pojętej dziedzinie pirotechnicznej. Wiedza i doświadczenie eksperckie oraz doświadczenie praktyczne naszej kadry instruktorskiej to owoc kilkudziesięciu lat służby podczas realizacji zadań o najwyższym stopniu złożoności w kraju i za granicą. Doświadczenie poparte jest wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach na całym świecie.

Infrastruktura Szkoleniowa

Works 11 Training Center dysponuje obiektami szkoleniowymi - w tym salami wykładowymi, strzelnicami wyposażonymi w pomoce naukowe takie jak broń, amunicja, ładunki wybuchowe oraz ich imitatory i przekroje broni i amunicji każdego typu. Dzięki współpracy z partnerami takimi jak WITU, WITPiS i innymi mamy dostęp do bazy poligonowej i jesteśmy w stanie zabezpieczyć proces szkolenia logistycznie w najnowszą technikę uzbrojenia i wyposażenia. Kładziemy nacisk na dogłębne poznanie techniki, która stanowi Twoje uzbrojenie.