Kurs podstawowy i kompleksowy pistolet i karabinek

Kurs podstawowy pistolet i karabinek W11TC dedykowany jest dla potrzeb profesjonalnego, świadomego posługiwania się uzbrojeniem podstawowym i rezerwowym, od dystansu walki w bliskim kontakcie do maksymalnego skutecznego zasięgu Twojej broni.

Kładziemy nacisk na połączenie umiejętności manualnego posługiwania się bronią, zrozumienia zasady działania z wiedzą na temat balistyki, skutecznego zasięgu broni. Na realizację kursu wymagany jest duży limit amunicji.

Program kursu opracowany jest dla potrzeb jednostek uderzeniowych wojska i służ mundurowych, w tym komórek realizacji oraz jednostek wsparcia bezpośredniego i zabezpieczenia działań.

Możliwa jest kompleksowe współdziałanie pomiędzy dwiema formacjami różnego przeznaczenia w celu realizacji wspólnego scenariusza. Alternatywne postawy strzeleckie, praca na zasłonach różnego typu i złożone scenariusze taktyczne wymagające oddziaływania ogniowego, taktyki i technik operacyjnych to niektóre z elementów kursu. Możemy dostosowywać określone pakiety szkoleniowe w zależności od potrzeb Klienta.

Chcesz wiedzieć więcej? zadzwoń
+32 353 93 92
lub napisz na training@works11.com

Podstawowy kompleksowy kurs pistolet i karabinek 1
Podstawowy kompleksowy kurs pistolet i karabinek 2

Kadry

Works 11 Training Center to zespół doświadczonych specjalistów, byłych operatorów jednostek specjalnych wojska, policji, innych służb mundurowych, straży pożarnej i służb ratowniczych, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Wyspecjalizowanych w strzelectwie, taktyce, ratownictwie i w szeroko pojętej dziedzinie pirotechnicznej. Wiedza i doświadczenie eksperckie oraz doświadczenie praktyczne naszej kadry instruktorskiej to owoc kilkudziesięciu lat służby podczas realizacji zadań o najwyższym stopniu złożoności w kraju i za granicą. Doświadczenie poparte jest wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach na całym świecie.

Infrastruktura Szkoleniowa

Works 11 Training Center dysponuje obiektami szkoleniowymi - w tym salami wykładowymi, strzelnicami wyposażonymi w pomoce naukowe takie jak broń, amunicja, ładunki wybuchowe oraz ich imitatory i przekroje broni i amunicji każdego typu. Dzięki współpracy z partnerami takimi jak WITU, WITPiS i innymi mamy dostęp do bazy poligonowej i jesteśmy w stanie zabezpieczyć proces szkolenia logistycznie w najnowszą technikę uzbrojenia i wyposażenia. Kładziemy nacisk na dogłębne poznanie techniki, która stanowi Twoje uzbrojenie.