Przygotowawczy kurs operacyjny

W11TC oferuje niestandardowe, multidyscyplinarne, kompleksowe szkolenie przed wyruszeniem na misje poza granice kraju dla personelu jednostek specjalnych i jednostek wojsk konwencjonalnych.

Istnieje możliwość przeszkolenia dowolnej liczby żołnierzy, funkcjonariuszy.

Szkolenie przed misyjne w W11TC ma na celu maksymalizację efektów i optymalizację cennego czasu szkolenia.

Oferta szkoleniowa przed realizacją zadań poza granicami kraju obejmuje między innymi: pracę na sprzęcie i uzbrojeniu występującym w rejonie misji, dostosowane scenariusza ćwiczenia do wymogów misji, wykłady i prezentacje, ćwiczenia bez ogniowe, ćwiczenia i praca w terenie, pełne profile misji – dowolny, wielodyscyplinarny szkoleniowy scenariusz dla konkretnej misji. Ponadto oferujemy szkolenie z zakresu kulturoznawstwa i obyczajowości oraz zapoznajemy szkolonych z aktualną sytuacją polityczno-militarną i gospodarczą w rejonie.

Instruktorzy W11TC pomogą w odświeżeniu i/lub podniesieniu poziomu wiedzy szkolonych i w miarę potrzeb uporządkują zakres informacji adekwatnie do aktualnie panującej, w rejonie misji, sytuacji. W11TC zatrudnia personel wywodzący się ze struktur dyplomatycznych i kadrę instruktorską, która jest w stanie prowadzić zajęcia we wszystkich wymaganych dyscyplinach szkoleniowych, które stanowią obszar pracy jednostki organizacyjnej / pododdziału w celu zapewnienia szkolonym niezbędnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do realizacji zadań. Zdolności te są sprawdzane i testowane w ramach pełnego profilu misji, aby obejmować sposoby realizacji zadań poza granicami kraju.

Chcesz wiedzieć więcej? zadzwoń
+32 353 93 92
lub napisz na training@works11.com

Przygotowawczy Kurs Operacyjny 1
Przygotowawczy Kurs Operacyjny 2
Przygotowawczy Kurs Operacyjny 3

Kadry

Works 11 Training Center to zespół doświadczonych specjalistów, byłych operatorów jednostek specjalnych wojska, policji, innych służb mundurowych, straży pożarnej i służb ratowniczych, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Wyspecjalizowanych w strzelectwie, taktyce, ratownictwie i w szeroko pojętej dziedzinie pirotechnicznej. Wiedza i doświadczenie eksperckie oraz doświadczenie praktyczne naszej kadry instruktorskiej to owoc kilkudziesięciu lat służby podczas realizacji zadań o najwyższym stopniu złożoności w kraju i za granicą. Doświadczenie poparte jest wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach na całym świecie.

Infrastruktura Szkoleniowa

Works 11 Training Center dysponuje obiektami szkoleniowymi - w tym salami wykładowymi, strzelnicami wyposażonymi w pomoce naukowe takie jak broń, amunicja, ładunki wybuchowe oraz ich imitatory i przekroje broni i amunicji każdego typu. Dzięki współpracy z partnerami takimi jak WITU, WITPiS i innymi mamy dostęp do bazy poligonowej i jesteśmy w stanie zabezpieczyć proces szkolenia logistycznie w najnowszą technikę uzbrojenia i wyposażenia. Kładziemy nacisk na dogłębne poznanie techniki, która stanowi Twoje uzbrojenie.