Szkolenie Bezpieczna Firma

W11TC oferuje kompleksową ofertę szkoleń obejmujących zaganienia bezpieczeństwa firmy i jej pracowników. W ramach oferty zapewniamy:

  • Szkolenie pracowników oraz kierownictwa danego podmiotu,
  • Opracowanie właściwych procedur bezpieczeństwa i ich późniejsze egzekwowanie,
  • Wprowadzenie technicznych i teleinformatycznych systemów kontrolnych,
  • Utworzenie profesjonalnego pionu ochrony:
    • lojalni i sprawdzeni pracownicy posiadający specjalistyczną wiedzę, predyspozycje osobowościowe i motywację,
  • „Ufaj ale sprawdzaj” zasada, która ma zastosowanie wobec wszystkich pracowników firmy bez wyjątku,
  • Stałe monitorowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa, reagowanie na występujące incydenty, wyciąganie właściwych wniosków mających odzwierciedlenie w nowelizowanych zasadach polityki bezpieczeństwa firmy.

Nasi eksperci pomogą Państwa organizacji w poprawnej klasyfikacji informacji wrażliwych i niejawnych. Oferujemy profesjonalne szkolenie z potępowania z różnymi rodzajami informacji. Prowadzimy doradztwo w obszarach wykraczających poza przepisy OIN, a także w zakresie przeciwdziałania wywiadowi gospodarczemu.

W ramach szkoleń z grupy “Bezpieczna Firma” oferujemy także doradztwo w temacie przygotowania prodecur bezpieczeństwa w Panstwa firmie obejmujące:
– Opracowanie charakterystyki bezpieczeństwa terenu,
– Stworzenie planu ochrony obiektu,
– Wyznaczenie stref bezpieczeństwa,
– Wskazanie miejsc szczególnie chronionych,
– Jaką przyjąć postawę wobec konkurencji – bierne oczekiwanie czy aktywne działanie.

Chcesz wiedzieć więcej? zadzwoń
+32 353 93 92
lub napisz na training@works11.com

Szkolenie bezpieczna firma 1
Szkolenie bezpieczna firma 2
Szkolenie bezpieczna firma 3

Kadry

Works 11 Training Center to zespół doświadczonych specjalistów, byłych operatorów jednostek specjalnych wojska, policji, innych służb mundurowych, straży pożarnej i służb ratowniczych, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Wyspecjalizowanych w strzelectwie, taktyce, ratownictwie i w szeroko pojętej dziedzinie pirotechnicznej. Wiedza i doświadczenie eksperckie oraz doświadczenie praktyczne naszej kadry instruktorskiej to owoc kilkudziesięciu lat służby podczas realizacji zadań o najwyższym stopniu złożoności w kraju i za granicą. Doświadczenie poparte jest wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach na całym świecie.

Infrastruktura Szkoleniowa

Works 11 Training Center dysponuje obiektami szkoleniowymi - w tym salami wykładowymi, strzelnicami wyposażonymi w pomoce naukowe takie jak broń, amunicja, ładunki wybuchowe oraz ich imitatory i przekroje broni i amunicji każdego typu. Dzięki współpracy z partnerami takimi jak WITU, WITPiS i innymi mamy dostęp do bazy poligonowej i jesteśmy w stanie zabezpieczyć proces szkolenia logistycznie w najnowszą technikę uzbrojenia i wyposażenia. Kładziemy nacisk na dogłębne poznanie techniki, która stanowi Twoje uzbrojenie.