Szkolenie Medyczne

Trening medyczny W11TC MED jest oparty na założeniach programu Tactical Combat Casualty Care (TCCC) realizowanego przez USSOCOM. Personel W11TC MED wywodzi się z jednostek specjalnych wojska i policji oraz cywilnych służ ratowniczych.

Podstawowe szkolenie medyczne oparte jest o najnowsze wytyczne i metody szkolenia oraz doświadczenie instruktorów mających niestandardowe umiejętności w ratowaniu życia na polu walki.

Medyczne szkolenie podstawowe

Kurs podstawowy W11TC MED ma na celu nauczyć podstaw anatomii niezbędnej do prawidłowego udzielenia pomocy, skutecznego zabezpieczenia poszkodowanego w styczności i bez styczności z przeciwnikiem oraz ewakuacje rożnymi metodami.

Kurs skierowany jest do wszystkich niezależnie od posiadanych umiejętności i wiedzy. Pozwoli na zdobycie doświadczenia od podstaw i/lub ujednolici poziom posiadanego wyszkolenia.

Medyczne szkolenie zaawansowane

Kurs zaawansowany W11TC MED oparty o schemat TCCC, PHTLS oraz płynoterapię. Do elementów szkolenia zaawansowanego wprowadzane są coraz trudniejsze elementy sytuacji medycznych w połączeniu z działaniami taktycznymi i/lub zadaniami strzeleckimi.

Dodatkowe zagadnienia kursu zaawansowanego to praktyczna ewakuacja poszkodowanych za pomocą etatowych i improwizowanych środków oraz przy użyciu pojazdów, łodzi i śmigłowca.

Zaawansowane szkolenie skierowane jest do medyków, paramedyków pragnących podnieść swoje umiejętności związane z udzielaniem pomocy na współczesnym polu walki w jak najbardziej zbliżonych do realnych warunkach.

Kompleksowe szkolenie medyczne

Kurs expert W11TC MED dostarczy informacji, jak planować przyszłe misje pod względem zabezpieczenia medycznego, jak przygotowywać zespól, grupę, sekcję na wypadek nieprzewidzianych strat w ludziach i/lub strat po stronie ludności.

Nasze schematy i rozwiązania zaczerpnięte są od najlepszych na świecie jednostek podległych USSOCOM.

Poziom ten obejmuje, poza wiedzą i umiejętnościami medycznymi, praktykę w technikach ewakuacji z miejsc trudno dostępnych z zachowaniem procedur medycznych.

W czasie końcowych dzienno-nocnych zajęć kompleksowych kładziemy nacisk na stały wysiłek szkoleniowy i permanentnie utrzymujący się stres połączony z ciągle zmieniającą się sytuacją taktyczno-medyczną.

Kurs jest skierowany do paramedyków SF, ratowników medycznych, pracujących w instytucjach podległych MSWiA oraz dla wszystkich, którzy pomyślnie ukończyli szkolenia poprzedzające.

Kluczowe wyróżniające cechy szkolenia W11TC MED:

  • Koncentracja wysiłku na najistotniejsze aspekty;
  • Partnerska relacja „instruktor – student”;
  • Ponad 80{3298c89dd86ab80ccabff29fdf42de9d4bf7760b97e2ae859f23e9ba1c51465b} praktycznych ćwiczeń na sprzęcie;
  • Nasza gotowość / zdolność do dostarczania niestandardowych programów nauczania w celu spełnienia wymagań.

W11TC MED w połączeniu z innymi działami szkoleń W11TC zapewnia szeroki zakres rozbudowanych scenariuszy w zakresie medycyny pola walki.

Chcesz wiedzieć więcej? zadzwoń
+32 353 93 92
lub napisz na training@works11.com

Szkolenie medyczne 1
Szkolenie medyczne 2
Szkolenie medyczne 3
Szkolenie medyczne 4

Kadry

Works 11 Training Center to zespół doświadczonych specjalistów, byłych operatorów jednostek specjalnych wojska, policji, innych służb mundurowych, straży pożarnej i służb ratowniczych, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Wyspecjalizowanych w strzelectwie, taktyce, ratownictwie i w szeroko pojętej dziedzinie pirotechnicznej. Wiedza i doświadczenie eksperckie oraz doświadczenie praktyczne naszej kadry instruktorskiej to owoc kilkudziesięciu lat służby podczas realizacji zadań o najwyższym stopniu złożoności w kraju i za granicą. Doświadczenie poparte jest wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach na całym świecie.

Infrastruktura Szkoleniowa

Works 11 Training Center dysponuje obiektami szkoleniowymi - w tym salami wykładowymi, strzelnicami wyposażonymi w pomoce naukowe takie jak broń, amunicja, ładunki wybuchowe oraz ich imitatory i przekroje broni i amunicji każdego typu. Dzięki współpracy z partnerami takimi jak WITU, WITPiS i innymi mamy dostęp do bazy poligonowej i jesteśmy w stanie zabezpieczyć proces szkolenia logistycznie w najnowszą technikę uzbrojenia i wyposażenia. Kładziemy nacisk na dogłębne poznanie techniki, która stanowi Twoje uzbrojenie.