Ta strona używa plików cookies.   
Polityka Prywatności    ×
Wczytywanie...

Polityka Cookies

Jak zarządzamy twoimi danymi

POLITYKA PRYWATNOŚCI, POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I. INFORMACJA OGÓLNA

Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.works11.com, zakres i rodzaj pobieranych danych osobowych oraz zasady działania plików cookies. Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej: www.works11.com.

Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej.. Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku.

Administrator deklaruje, że postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. ADMINISTRATOR

Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Works 11 Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach przy ul.Porcelanowej 51, wpisaną do KRS pod numerem 0000363626, NIP: 6462895170.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe, które może wykorzystać każdy z użytkowników w celu skontaktowania się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem umieszczony został poniżej:

Works 11 Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach przy ul.Porcelanowej 51, wpisaną do KRS pod numerem 0000363626, NIP: 6462895170., tel. (+48) 32 353 93 92, fax: (+48) 32 700 74 58 adres e-mail: info@works11.com.

III. POLITYKA COOKIES

1. Strona korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również “ciasteczkami”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej.

2. Pliki wskazane w ust. 1 pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

3. W ramach strony stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

4. Strona wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

6. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej sklepu.

9. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

11. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

12. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

13. W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.

14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności sklepu po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie.

2. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.

3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności sklepu.

4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności strony internetowej. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu.

5. Administrator podaje do wiadomości użytkowników następujące dane adresowe:

6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 05.08.2018